the flexible city

Współpraca z holenderską pracownią architektoniczno-urbanistyczna temp.architecture.urbanism.

W pierwszej edycji publikacji „The Flexible City” autorów Tom’a Bergevoet i Maarten’a van Tuijl (2013) zostały wykorzystane projekty koncepcyjne Iwony, dotyczące propozycji tymczasowego zagospodarowania działek miejskich w jednej z dzielnic Amsterdamu (integracja mieszkańców) oraz projekt mobilnego budynku z kontenerów w Hadze.

Dla potrzeb drugiej edycji anglojęzycznej (2016), w ramach cooperatywu Coal Diamonds, zgromadzono i przygotowano materiał dotyczący Śląska.

Podsumowaniem wydania drugiej publikacji była seria konferencji. Na jednej z nich w Amsterdamie w budynku Pakhuis de Zwijger, Iwona brała udział w dyskusji on-line, jako twórca inicjatywy Coal Diamonds, związanej z rewitalizacją obszarów przemysłowych , w tym Śląska.

 

http://temparchitecture.nl/

 

Categories:
Architektura